Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Energiebenchmarking in Vlaanderen
Home   |   Nieuws   |   Contact   |   English version
Welkom op de Website van de Commissie Benchmarking

Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Welkom op de Website van de Commissie Benchmarking

Het Vlaamse Convenant Energiebenchmarking werd door de Regering goedgekeurd op 29 november 2002.

Het Convenant beoogt een maximale bijdrage van de bedrijven aan het rationeel gebruik van energie en aan de doelstellingen voor vermindering van broeikasgasuitstoot overeenkomstig het Kyoto-protocol.

Op deze website vindt u wat het convenant inhoudt, wat de rol is van de Commissie Benchmarking en van het Verificatiebureau, hoe u kunt toetreden en welke voortgang werd gerealiseerd.

Het Jaarverslag van de Commissie Benchmarking 2014 vindt U hier.

Energiebeleidsovereenkomst

De Vlaamse Regering heeft op 4 april 2014 de energiebeleidsovereenkomsten goedgekeurd.

Met deze vrijwillige overeenkomsten met individuele energie-intensieve bedrijven wil de Vlaamse Overheid ervoor zorgen dat de Vlaamse energie-intensieve industrie verankerd wordt in Vlaanderen en blijvend verbetert op gebied van energie-efficiëntie.

Op de website http://www.ebo-vlaanderen.be vindt U hierover meer informatie.

De energiebeleidsovereeenkomsten voor niet-VER- en VER-bedrijven treden in werking op 1 januari 2015.

 


AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites      [ Pagina afdrukken]     [ Naar boven ]
Laatste aanpassing: 22/12/2015
© 2007 - 2020 | Energiebenchmarking in Vlaanderen
    design by webnet. multimedia services